De natuur van ons onderbewuste

Updated: Nov 21, 2020Vele mensen hebben allerlei angsten en illusies omtrent het onderbewustzijn, alsof het een soort monster is dat in ons leeft en dat we liever negeren. In het beste geval is het iets waarmee we ons bij voorkeur niet té veel bezig houden.

Dat is niet gek. We zijn namelijk niet gewoon om ons te verbinden met de diepere lagen van onszelf. Bijgevolg weten we er weinig over.

Dat schept twijfel, vervreemding en helaas ook afstand van dit essentieel onderdeel van onze persoonlijkheid.

We missen echter een gouden kans.


Ons onderbewuste is als een databank waarin al onze eerdere ervaringen, onze gedragspatronen en diep gewortelde overtuigingen over onszelf en de wereld besloten liggen. Een weelderige wereld!


Het is inderdaad zo dat ons onderbewuste ook verhalen, gebeurtenissen en herinneringen vasthoudt waar we liever niet te lang bij blijven stilstaan.

Dit zijn dan beladen factoren die we een stukje meedragen in ons leven. Ze geven mee vorm aan wie we zijn en zijn tegelijk tekens van vruchtbaarheid en groei. Immers, waar pijn ligt, ligt ook een groeimogelijkheid, een kans om vrij te breken en nog meer jezelf te zijn.


Het is echter belangrijk om te beseffen dat indien we bepaalde van deze herinneringen, situaties, patronen en ervaringen liever niet aan de oppervlakte laten komen, dat dit een reden heeft. We hebben altijd een goed motief wanneer we besluiten om dingen (tijdelijk) op te slaan in een stevig afgesloten doosje, een passende plek in ons onderbewustzijn.

Het is goed om met mededogen naar jezelf te kijken. Daarom zal zo'n doosje nooit zomaar uit zichzelf plots open gaan. Je hebt zelf beslissingsrecht over de mate waarin je je verbindt met onbewuste inhouden in jezelf.


Het onderbewuste is dus - eerder dan een onbekende wereld waar we misschien bang voor zouden moeten zijn - een gigantische opslagplaats van elementen die ertoe hebben bijgedragen dat we zijn wie we zijn en dat we elke dag blijven vormgeven aan ons leven, op onze manier.

Een deel van onszelf, en daarom niets vreemd, afstandelijk of kwaadaardig.


Contact maken met je onderbewuste werkt genezend, want verbinden met je onderbewuste, is verbinden met jezelf. En daar is nog nooit iemand slechter van geworden.
​© 2020 IN ESSENCE
All rights reserved

Privacy & Disclaimer

Terms & Conditions / Algemene voorwaarden