MY ESSENCE

TRANSLATION COMING SOON
Ik kwam in dit leven met een hart dat heel open staat voor pure liefde. Het is als het ware deel van mijn blauwdruk. Bovenal voelt dit voor mij als een keuze die ik maakte.

Als kind stond ik al zo open dat mijn hart verscheurd werd door alle pijn die ik opnam van mijn omgeving, hoewel soms afgelegen, onuitgesproken en onzichtbaar.

Naast de moeilijk te verdragen sensaties, had ik ook toegang tot een vorm van schoonheid die zo intens en diepgaand was dat ik er niet over kon spreken. Ik kon het alleen maar voelen, en diep dankbaar zijn. Ik huilde vaak van ontroering, omdat er geen ander kanaal was via hetwelk ik betekenis kon geven aan wat ik ervaarde.

De reden dat ik deze puurheid naar mijn schilderijen en andere diensten weet te brengen, is dat ik ervoor heb gekozen om hiermee verbonden te zijn.

De sferen van liefde en schoonheid die ons menselijke bestaan overstijgen, zijn geen afgelegen mysterieuze concepten die slechts voor een kleine minderheid van de mensen beschikbaar is. Ik bevecht met hart en ziel deze gigantische misvatting die in deze wereld voor heel veel lijden en onrecht zorgt.

Iedereen heeft, gesteld dat dit zijn of haar vrije wil is, toegang tot en recht op alle liefde die hij of zij wilt ontvangen.

Het is mijn keuze geweest om mijn hart hier wijd voor te openen. Een open hart vangt alles op. Hierbij wordt het ook geconfronteerd met moeilijkere sensaties, die niettemin een prachtige rol spelen in het geheel en diepe wijsheid brengen.

Ik ervaar mezelf als een heel gelukkig mens. Er is niets liever dat ik wil dan de liefde die ik zie en voel, delen.

Foto: ©Iris Kelly Reflections

​© 2020 IN ESSENCE
All rights reserved

Privacy & Disclaimer

Terms & Conditions / Algemene voorwaarden